۸.۵
نمره جواهر بازی
۸۸
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۴ Feb ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
EA
ژانر:
lightbox