۸
نمره داده نشده
۸۳
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۱ آگوست ۲۰۱۲
lightbox