۹
نمره جوهر بازی
۶۸
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۹ ژانویه ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ژانر:
lightbox