۷.۵
خوب
۶۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۶ اکتبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
PC
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox