۹
نمره جوهر بازی
۸۰
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۳ آگوست ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox