۷.۵
نمره جواهر بازی
۷۹
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
EA
ناشر:
ژانر:
lightbox