ATELIER DUSK TRILOGY

ATELIER DUSK TRILOGY

تاریخ انتشار:
۱۴ ژانویه ۲۰۲۰
پلتفرم:
۸.۵
نمره جوهر بازی
۸۰
متاکریتیک

ATELIER DUSK TRILOGY

نقد و بررسی ATELIER DUSK TRILOGY DELUXE PACK

  • توسط RedGamer
  • 2020-01-22
  • دیدگاه غیر فعال شده است
این که آیا شما دختر جوانی هستید که دارو می نوشید ، یا یک فرد جدی که در تلاش برای کمک به متوقف کردن افول جهان در اطراف شما است ، چیزی برای شما حاصل خواهد شد. کیمیاگران برای ماموریت های پیش رو مورد نیاز هستند و آنها باید نشان دهند که چقدر خوب هستند […]
۸.۵
نمره جوهر بازی
۸۰
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۴ ژانویه ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox