ATTACK ON TITAN 2: FINAL BATTLE

ATTACK ON TITAN 2: FINAL BATTLE

تاریخ انتشار:
۵ ژوئن ۲۰۱۹
پلتفرم:
۸.۶
نمره جوهر بازی
۷۴
متاکریتیک

ATTACK ON TITAN 2: FINAL BATTLE

نقد وبررسی ATTACK ON TITAN 2: FINAL BATTLE

  • توسط امیر خان
  • 2019-06-10
  • دیدگاه غیر فعال شده است
Attack on Titan 2 منتشر شده در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۸٫ از زمان انتشار ، فصل ۳ بازی Attack on Titan بیرون آمده است و همراه با آن ، محتوای موجود در بازی با بازی Final Battle و Final Battle Upgrade Pack را در اختیار شما قرار می دهد. بازی این بسته نه تنها فصل […]
۸.۶
نمره جوهر بازی
۷۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۵ ژوئن ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox