Bubble Bobble 4 Friends

Bubble Bobble 4 Friends

تاریخ انتشار:
۱۹ نوامبر ۲۰۱۹
--
نمره جواهر بازی
۶۸
متاکریتیک

Bubble Bobble 4 Friends

بازی Bubble Bobble 4 در آبان ماه به PS4 می آید

  • توسط RedGamer
  • 2020-11-09
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  ININ Games و Strictly Limited Games نسخه Bubble Bobble 4 Friends را با نام رسمی Bubble Bobble 4 Friends: The Baron بازگشته است! در غرب ، در آمریکای شمالی و اروپا همراه با انتشار ژاپنی در ماه نوامبر ، توسعه دهنده Taito اعلام کرد. Bubble Bobble 4 Friends: The Baron بازگشته است! شامل 100 […]
--
نمره جواهر بازی
۶۸
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۹ نوامبر ۲۰۱۹
توسعه دهنده:
ژانر:
lightbox