Commandos 2 – HD remaster

Commandos 2 – HD remaster

تاریخ انتشار:
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
۷.۵
امتیاز جوهر بازی
۶۰
متاکریتیک

Commandos 2 – HD remaster

commandos 2 – HD remaster

  • توسط شهاب حسینی
  • 2020-08-26
  • دیدگاه غیر فعال شده است
چند بازی وجود دارد که یک ژانر کامل را تعریف می کند و Commandos: Behind Enemy Lines در میان آنها است. مطمئناً عناوین تاکتیکی ایزومتریک قبل از این بازی از استودیوی Pyre وجود داشته است. با تمرکز بر جنگ جهانی دوم ، یک تیم بی باک از کماندوهای انگلیس متمایل به نبرد به دشمن بود. […]
۷.۵
امتیاز جوهر بازی
۶۰
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox