Darq: Complete Edition

Darq: Complete Edition

تاریخ انتشار:
۴ دسامبر ۲۰۲۰
۸
بسیار عالی
۷۷
متاکریتیک

Darq: Complete Edition

DARQ: Complete Edition

  • توسط RedGamer
  • 2020-12-05
  • دیدگاه غیر فعال شده است
با توجه به کیت مطبوعاتی، Darq به عنوان یک “بازی پازل ترسناک روانی” توصیف می شود. بخشی از این درست است. Darq مطمئناً از نظر روان‌شناختی ناراحت‌کننده است، به طور منظم پرتنش و اغلب ترسناک است، اما من آن را یک بازی ترسناک نمی‌دانم. جدا از یک مشت ترسناک، هیچ چیز در این بازی وحشتناک […]
۸
بسیار عالی
۷۷
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۴ دسامبر ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox