DEAD OR SCHOOL

DEAD OR SCHOOL

تاریخ انتشار:
۱۳ مارس ۲۰۲۰
پلتفرم:
۸
عالی
۷۲
متاکریتیک

DEAD OR SCHOOL

نقدوبررسی Dead Or School در Nintendo Switch

مرده یا مدرسه پتانسیل زیادی دارد اما بخاطر قیمت سؤال فعلی خود احساس ناخوشایند می کند. سطوح واقعاً عالی به نظر نمی رسند ، اما به خوبی طراحی شده اند و گزینه های اصلی مبارزه ، گزینه های ارتقاء و طراحی شخصیت ها با اندکی ارائه خدمات طرفداران ، اساساً Dead یا School را ذخیره می کنند. اگر مشکلات عملکرد برطرف شد ، من از این با خیلی بیشتر لذت می برم. اگر از تجربیات متمرکز گیم پلی لذت می برید و می توانید برخی از شوخی ها را تحمل کنید ، وقتی قیمت آن کاهش می یابد ، ارزش دریافت یا مدرسه را دارد.
۸
عالی
۷۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۳ مارس ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox