ELEX II

ELEX II

تاریخ انتشار:
۱ مارس ۲۰۲۲
۸
خوب
۷۵
متاکریتیک

ELEX II

ELEX II

  • توسط RedGamer
  • 2022-03-05
  • دیدگاه غیر فعال شده است
آیا از آن متنفر نیستید وقتی سخت کار کرده اید و دنیا را نجات داده اید فقط برای این که شما را گاز بگیرد؟ علاوه بر این، شما فکر می کنید که مشکل را حل کرده اید، با این حال، برخی حرامزاده های بیگانه ایده های متفاوتی دارند. این طرح پشت سر Elex II است، […]
۸
خوب
۷۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱ مارس ۲۰۲۲
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox