MONSTER ENERGY SUPERCROSS 3

MONSTER ENERGY SUPERCROSS 3

تاریخ انتشار:
۴ Feb ۲۰۲۰
۸
امتیاز جوهر بازی
۷۳
متاکریتیک

MONSTER ENERGY SUPERCROSS 3

MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 3 REVIEW

من می خواهم از حالت عادی که بررسی های خود را می نویسم فرار کنم و ابتدا نظر خود را بیان کنم و اگر به ادامه مطلب دقت می کنید ، میهمان من باشید. اگر هرگز یک بازی Supercross بازی نکرده اید ، به هر وسیله این مورد را انتخاب کنید. شروع بدی نیست و […]
۸
امتیاز جوهر بازی
۷۳
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۴ Feb ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox