Observer: System Redux

Observer: System Redux

تاریخ انتشار:
۲۰ نوامبر ۲۰۲۰
۸
بسیار خوب
۷۹
متاکریتیک

Observer: System Redux

Observer: System Redux

Observer: System Redux یک ماجراجویی سایبرپانک علمی-تخیلی از متخصصان ترسناک لهستانی تیم Bloober است که همچنین مسئول لایه‌های ترس، جادوگر بلر و البته Observer بودند که عنوان اصلی PS4 2017 بود که این به‌روزرسانی PS5 است. بازی شما را به جای دانیل لازارسکی قرار می دهد که یک ناظر کهنه کار است (پاسخ 2084 به […]
۸
بسیار خوب
۷۹
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۰ نوامبر ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox