Port Royale 4

Port Royale 4

تاریخ انتشار:
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰
۸
جداب
۸۳
متاکریتیک

Port Royale 4

Port Royale 4

Port Royale 4 یک بازی تجاری و مدیریت شهری است که در قرن 18 در کارائیب قرار دارد. ویدیوی CGI افتتاحیه این تصور را به شما می دهد که با دزدی دریایی بسیار وحشتناکی درگیر خواهید شد ، اما اگرچه این بخشی از بازی است ، اما تا حد زیادی یکی از جنبه های کوچکتر […]
۸
جداب
۸۳
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox