Zombie Army 4: Dead War

Zombie Army 4: Dead War

تاریخ انتشار:
۴ Feb ۲۰۲۰
پلتفرم:
۸
نمره جوهر بازی
۷۷
متاکریتیک

Zombie Army 4: Dead War

Zombie Army 4: Dead War Review

  • توسط شهاب حسینی
  • 2020-02-04
  • دیدگاه غیر فعال شده است
Zombie Army 4: Dead Dead آنچه را که Rebelion از Strange Brigade and Zombie Army Trilogy آموخته است ، به دست می آورد تا ما را به عنوان بهترین Left 4 Dead-like که هنوز در اختیار ما است قرار دهد. zombie Army 4 از نظر فنی چهارمین بازی از سری چرخ های تعاونی نازی و […]
۸
نمره جوهر بازی
۷۷
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۴ Feb ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ژانر:
lightbox