۹
نمره جوهر بازی
۷۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox