۸.۹
نمره جوهر بازی
۸۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۷ آگوست ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox