۸.۸
نمره جوهر بازی
۸۶
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox