۸.۵
نمره جوهر بازی
۸۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۳ آپریل ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox