۸
نمره جوهر بازی
۷۷
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۴ آپریل ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox