۹
نمره جوهر بازی
۷۷
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۹ مارس ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
lightbox