۸.۵
نمره جوهر بازی
۸۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۸ آپریل ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ژانر:
lightbox