بایگانی برچسب ها: Daedalic Entertainment

GODLIKE BURGER Xbox Review

  • توسط امیر خان
  • 2022-11-05
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اگر یک بازی مدیریت رستوران مانند Overcooked را با هم ترکیب کنید و کمی هیتمن را به ترکیب اضافه کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ بله، درست خواندید: هیتمن. خب، در نهایت چیزی شبیه به برگر خداگونه دریافت می‌کنید، بازی‌ای که به همان اندازه در مورد ساختن رستوران شماست و در عین حال بی‌صدا مردم را می‌کشید […]
lightbox