بایگانی برچسب ها: Nine Rocks Games

Way of the Hunter PC review

  • توسط RedGamer
  • 2022-08-30
  • دیدگاه غیر فعال شده است
قابل انکار نیست شکار یک موضوع تفرقه انگیز است. با این حال، مهم نیست که در کدام سمت حصار نشسته اید، باید موافقت کنید که شرکت کنندگان ماهر و صبور هستند. حالا من در مورد آن شکارچیان احمقی که اخلاق ندارند صحبت نمی کنم. نه، من مردان و زنانی را که در شکار به عنوان […]
lightbox