بایگانی برچسب ها: Paper Cult

نقد وبررسی BLOODROOTS

یک توسعه دهنده با استعداد طول می کشد تا فرد احساس کند همان چیزهایی را که شخصیت اصلی داستان دارد احساس کند. این واقعاً می تواند شما را در ذهنیت خود قرار دهد تا عملکرد شخصی را که کنترل می کنید مجسم کنید. یک احساس وجود دارد که من و گرگ در زمان خود با […]
lightbox