بایگانی برچسب ها: rugby 20

نقد و برسی Rugby 20 فوتبالی از جنس امریکایی

من با راگبی ۱۸ به این نتیجه نرسیدم. بخشی از این ناسازگاری خودم بود اما نتوانستم از آهسته آهسته و سخت فرار کنم و تلاش های سختی را انجام دادم. محتوا ، در حالی که به طور رسمی مجوز می گرفت ، احساس ناچیزی می کرد و به سرعت از بخار خارج می شد. نرم […]
lightbox