۹.۵
نمره جوهر بازی
۸۷
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۶ ژانویه ۲۰۱۸
توسعه دهنده:
lightbox