۸
نمره جوهر بازی
۷۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۶ ژانویه ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox