۸
خوب
۶۰
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲
توسعه دهنده:
lightbox