۹
نمره جوهر بازی
۸۷
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۶ سپتامبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox