۹
نمره جوهر بازی
۷۹
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱ دسامبر ۲۰۱۵
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox