۸.۳
نمره جوهر بازی
۷۰
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۲ نوامبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox