۸.۵
بسیار خوب
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۵ دسامبر ۲۰۲۲
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox