بایگانی برچسب ها: Blair Witch: VR Edition

Blair Witch: VR Edition

  • توسط RedGamer
  • 2020-10-29
  • دیدگاه غیر فعال شده است
هنوز هم وقتی کلمات “جادوگر بلر” را می شنوم دلم می لرزد. تا حدودی به این دلیل که من هنوز از ضربه روحی بعد از نمایش نیمه شب در سال 1999 برای پروژه اصلی جادوگر بلر رنج می برم که باعث شد از تئاتر گیج و حالت تهوع بیرون بیایم، و سپس برای چندین سال […]
lightbox