بایگانی برچسب ها: Overwatch League

لیگ Overwatch به دلیل کروناویروس لغو شد

لیگ Overwatch اخیراً از لغو هفته های پنج ، شش و هفت که قرار است در کره جنوبی برگزار شود خبر داد. با توجه به شیوع شیوع کروناویروس مداوم ، بسیاری از لیگ ها و شرکت ها مجبور به تغییر در برنامه های برنامه ریزی شده شده اند. OWL قبلاً وقایع خانگی در شهرهای چین […]
lightbox