بایگانی برچسب ها: Pineapple Works

Of Blades & Tails

فرض کنید دیابلو به صورت نوبتی، یک برداشت تلخ و گوتیک از Secret of Mana یا بازی‌های فاینال فانتزی قبلی بود. آن بازی چگونه بود؟ شاید این سوالی باشد که در Of Blades & Tails به آن پاسخ داده شده است و به نظر می رسد که پاسخ آن “دردناک” باشد. Of Blades & Tails […]
lightbox