بایگانی برچسب ها: Starship Troopers: Extermination

Starship Troopers: Extermination Early Access Review (PC)

  • توسط امیر خان
  • 2023-06-02
  • دیدگاه غیر فعال شده است
انبوهی از حشرات در حال عبور از موانع ساخته شده توسط تیم 20 نفره ما هستند. روسکو که برای جمع آوری مهمات مجبور به عقب نشینی شده است، در حالی که او برای کمک می دود، فلفل زده می شود. مایلز، به عنوان آخرین خط دفاعی ARC، استحکامات سربازان سنگین خود را مستقر می کند. […]
lightbox