۸
نمره داده نشده
۴۳
متاکریتیک
WWE 2K20
تاریخ انتشار:
۲۲ اکتبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox