Death Tales

Death Tales

تاریخ انتشار:
۲۰ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
۷
معمولی
--
متاکریتیک

Death Tales

Death Tales

  • توسط RedGamer
  • 2020-11-21
  • دیدگاه غیر فعال شده است
Death Tales یک بازی دوبعدی در حال ضرب و شتم با برخی عناصر RPG سبک است. اجازه دهید ابتدا بحث اصلی را از سر راه برداریم. منحصر به فرد ترین چیز در مورد این بازی زیبایی شناسی آن است. Arcade Distiller سبک هنری را ارائه کرده است که شبیه هیچ بازی دیگری نیست. در ابتدا […]
۷
معمولی
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۰ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ژانر:
lightbox