Fortnite

Fortnite

تاریخ انتشار:
۲۱ ژانویه ۲۰۱۷
۹
نمره داده نشده
۸۱
متاکریتیک

Fortnite

Fortnite در هارلی کوین برای رویدادهای ویژه Birds of Prey آورده است

هارلی کوین خودش در یک رویداد تبلیغاتی برای انتشار پرندگان از طعمه های خود ، به شکل پوست های جدید راهی Fortnite شده است. در حالی که خط فیلم های DC Extended Universe سهم بازدیدها و از دست دادن آنها را به خود اختصاص داده است ، اخیراً حق رای دادن این فیلم به لطف […]
۹
نمره داده نشده
۸۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۱ ژانویه ۲۰۱۷
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox