Green Hell

Green Hell

تاریخ انتشار:
۵ سپتامبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
۹
بسیار عالی
۷۹
متاکریتیک

Green Hell

Green Hell

بازی‌های بقا دسته سختی هستند. نیاز به زمان، تلاش، حافظه عضلانی و پشتکار برای از بین بردن ظاهر بیرونی آنها. جهنم سبز تفاوتی ندارد. این نه تنها توجه شما را می طلبد، بلکه تمرکز و تمایل شما را برای عبور از سختی های اولیه خود می طلبد. چند بار نزدیک بود که کلاً آن را […]
۹
بسیار عالی
۷۹
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۵ سپتامبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox