۸
خوب
۷۱
متاکریتیک
برگشت باب اسفنجی به نسل هشت کنسول های بازی بعد 10 سال
تاریخ انتشار: ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰
پلتفرم: Nintendo Switch , PC , PlayStation 4 , XboxOne
توسعه دهنده: Purple Lamp Studios
ناشر: THQ Nordic
خرید محصول